www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 2
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 2

Na konci prackovské silnice, vpravo pod silnicí, jako poslední domek stojí čp. 2 (dnes Janusovo). Silnice u něj končí a dál směrem k vrchu již pokračuje jen jako vozová cesta

HISTORIE:

Nevíme přesně, kdo toto čp. založil, ale první známý majitel a uživatel je psán  Jan Šonský, chalupník (1853 - 1889) -  (viz dále). Přestavbu obytné části provedl pak Josef Janus, ml. (1928 - 1999) v roce 1957 a další přístavbu v roce 1964.

PŘÍZVISKO: V Zásadě“ (kdysi tu bývala ves, spíše samota, Zásada (Zásadka) o několika domcích, které zanikly. Tak zaniklo i čp. 1 (původní) u Votrubců (Vodskalských). Starší občané dosud těmto místům říkají „Zásada“.