www.PRACKOV.com

Legendy - O Babinci
přidal: Miloš (20. 2. 2006)

Bylo přáním jedněch rodičů, aby se jejich jediný syn Hanuš stal knězem. Dali ho tedy na studia do Prahy. Když jednou přijel zase domů na prázdniny, zavedla ho náhoda k malé chaloupce na Prachově. Právě odtud vycházelo děvče na trávu. Hanušovi se hezká, usměvavá dívka zalíbila a nabídl jí doprovod. Ani dívce nebyl příjemný mladík proti mysli, a tak se stalo, že se mladí lidé do sebe zamilovali. Slovo dalo slovo a Hanuš si přes odpor rodičů vzal děvče z chaloupky za ženu. Ale tím si proti sobě velmi popudil obě své báby a pratety, které z něho chtěly mít kněze a přímluvce u Boha za jejich hříšný a zlý život. Snažily se všemi prostředky mladé lidi rozvést, a když se všechno jejich úsilí ukázalo marné, upsaly se ďáblu, jen aby za každou cenu zničily štěstí mladého páru.

Jednou se strhla nad Prachovem děsná vichřice. Stromy úpěly v bouři, skály v náhlém soumraku příšerně ztemněly, blesk za bleskem bičoval zemi a sinavě osvětloval kraj. Uhodila i do Hanušovy chaloupky. Mladí manželé se sotva s dítětem zachránily. Děcko se však nastudilo a k velkému žalu rodičů zemřelo.

Neštěstí však nebralo konce. Po kraji se rozšířil mor, mnoho lidí umíralo. Smrtelně se roznemohl i Hanuš. Mladá žena sedí u lůžka a pláče nad těžce nemocným mužem, po kterém už sahá smrt. A tu najednou vidí, že na ni z temného kouta někdo kývá a zve ji ven. Rychle se ustrojila, pro jistotu zastrčila pod plachetku nůž a vyšla ze světnice. Sotva vykročila z chaloupky, obklopily ji čtyři babice a zvaly ji, aby s nimi šla, že jí pomohou nalézt lék, který by jejího muže zachránil. "Půjdu s vámi, kam budete chtít, jen abych svého muže vyrvala z náručí smrti!"

Běží babice napřed a žena za nimi. Běží skalami a roklemi, přes ostré balvany a drásavé trní. A ženiny bosé nohy zanechávají po cestě stopy krve. Když vstoupily do hluboké rokle, zaburácel hrom, zakvílel vichr, a kde se vzal, tu se vzal, do cesty uštvané ženě vstoupil ďábel. Kostnatou rukou chtěl uchopit kořist, kterou mu babice přivedly. Ale jak se k ní přiblížil, vytrhla žena zpod plachetky nůž a prudce bodla. Těžce zraněný ďábel se svíjel bolestí a hroznými kletbami proměnil divé báby v kámen. Potom se schoulil, ztišil se a zkameněl také.

Když se žena po dlouhé chvíli vzpamatovala z hrozného leknutí, rozprostíralo se kolem ticho a nad ní se skláněl Hanuš, úplně zdravý. Jen pětice nových balvanů připomínala, co se zde před chvílí odehrálo.

Neštěstí, která na Hanuše a jeho ženu sesílaly prostřednictvím ďábla babice, byla zažehnána a mladí manželé žili dál spokojeně.

Snadno najdeme v Prachovských skalách místo, kterému se říká Babinec. Uvidíme kolem sebe divokou změť skal, podobu babic a ďábla však za dlouhá léta déšť, vítr a mráz skoro již setřel.

 

10 zastavení v Českém ráji, Jaroslava Velartová, 1990

článek převzat z www.cesky-raj.cz - velmi pěkně zpracovaných stránkách o Českém ráji - jejich návštěvu doporučujeme..!