www.PRACKOV.com

Jak to bylo za války, roku 1866
přidal: Miloš (19. 2. 2006)
Za války prusko-rakouské v roce 1866 táhlo mnoho pruského vojska i krajem okolo Kozákova. Jeden proud se valil od Semil a Podmoklic přes Žlábek k Žernovu a dále pak přes Rovensko k Jičínu. Jiný proud pruského vojska táhl veseckým údolím, a to i s mnoha těžkými povozy. Do Vesce se dostal jednak po cestě od Klokočí a jednak tehdejší formanskou cestou od Železného Brodu, která se táhla nad potůčkem Stebeňkou pod stráněmi, které se jmenují dodnes „Fialník“.

Tento podkozákovský proud Prušáků táhl pak dál, ale nějaký čas pobýval i na místě ve vsích Podkozákovska. Lidé se „Prajzů“ báli a schovávali se, ale někteří přece jen s nimi zavedli řeč. Někteří důstojníci prý podle vyprávění tehdejších pamětníků chovali na návsi malé vesecké děti. Stejné nebo podobné to bylo i v sousedních Loktuších a dalších vsích.  

Strach měl tenkrát velké oči a obyvatelé schovávali před vojáky všechen cennější majetek, hlavně však peřiny a jídlo. Sedláci prý nějaké obilí dokonce zazdili, aby je náhodou vojáci nenašli a nesebrali.

Pak ale pruští vojáci odtáhli z našeho kraje a 29. června 1866 se strhla prudká bitva mezi oběma válčícími stranami u Jičína. Střelbu a praskot pušek prý bylo slyšet na velikou dálku, dokonce snad až sem pod Kozákov. A pak následovala ta největší bitva u Hradce Králové.

Podle kronikářských zápisů připravil František Mlejnek.