www.PRACKOV.com

Bývalý "Hostinec pod Kozákovem" ve Vesci
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Bývalý „Hostinec pod Kozákovem“ ve Vesci, čp. 22 (dnešní obchod se smíšeným zbožím paní Zelnické)

Veseckou budovu s číslem popisným 22, najdeme na návsi, při hlavní silnici, vedoucí z Rovenska pod Troskami do Železného Brodu. Stojí naproti cestě vedoucí od Klokočí, jenž kříží hlavní silnici na Železný Brod. Půjdeme-li touto cestou od Klokočí, vpravo vedle hostince do mírného kopečku, dojdeme za pár chvil k vesecké kapličce a škole...

Do „krámu“ ve Vesci, tedy přesněji do obchodu se zbožím smíšeným paní Zelnické ze Smrčí, který je v domě dnes umístěn, chodíme všichni velmi často. Možná si ani neuvědomujeme, že tato budova s číslem popisným 22, ve které obchod je, tu stojí již hezkou řádku let.

Původně to býval „Hostinec pod Kozákovem“, ale byl zde i malý obchod se smíšeným zbožím (jak je patrné z dobové fotografie od pana Hlubučka, z Vesce čp 47). Na druhém konci byl nevelký taneční sál, kde se pořádaly taneční zábavy, plesy i divadelní představení. To bylo v době, kdy ještě nestála ve Vesci sokolovna. Sál byl později přebudován na smíšenou prodejnu - samoobsluhu Spotřebního družstva Jednota. To bylo v době minulého režimu, kdy byl dům Jednotou zabrán. Po Sametové revoluci byl v restituci navrácen zpět. Poté zde byl opět na krátkou dobu hostinec, ovšem pod názvem „Na Poušti“. 

Přesný rok, kdy byla budova hostince vystavěna, mi není bohužel znám, ale nejbližší letopočet, který mám k dispozici, je datum narození nejstaršího dítěte prvního doloženého majitele, pana Votrubce, a sice 1852. Nevím, zda hostinec vystavěli, nebo koupili, tudíž nemohu vznik budovy přesně datovat. Mým odhadem to nejspíš bude kolem poloviny 19. století. Pokud by však někdo z Vás měl přesnější informace, budu rád, když se s námi o ně podělí.

Vraťme se ale k majitelům - Votrubcův druhorozený syn, Petr Pavel Votrubec, hostinec zdědil a stal se tedy jeho druhým majitelem. Třetím majitelem byl pan Antonín Hlubuček, rodem z Hamštejna, který hospodu koupil a byl zde v letech 1896 - 1913 hostinským a krámským (měl tady smíšený obchod, krám – jak je uvedeno výše). Čtvrtým majitelem se stal Ladislav Vele, který od Hlubučků hospodu koupil. Ladislav Vele sem přišel z Malé Skály - Labu. Byl tady hospodským v letech 1913 - 1956. Pátým majitelem byl František Drozen, rodem z Komárova. Do Vesce čp. 22 se přiženil. Nynější majitelkou je jeho dědička, Jarmila Droznová.  

Jakožto většina domů v našich vesničkách a osadách, má i budova bývalého hostince ve Vesci čp. 22, své „přízvisko“, které pro Vás jistě nebude žádným překvapením: "V hospodě", nebo "Hostinec" či "Krám".

 Doufám, že až v nejbližších dnech půjdete do „Krámu“ nakupovat, nebudete na něho hledět pouze jako na obyčejnou, všední věc, ale též jako na budovu dýchající historií, která nám již dlouhá léta slouží a doufám, že ještě hodně dlouho sloužit bude…

Miloš Haken, s použitím místopisu Františka Mlejnka st.

Fotografie na stránce: Dobová fotografie pochází někdy z doby po roce 1911 (odhadem, na fotce již stojí vilka za hospodou, datovaná rokem 1911), v době, kdy budova náležela panu Antonínu Hlubučkovi. Druhá fotografie pochází z letošní zimy roku 2004 a zachycuje objekt v jeho nynější podobě.

P.S.: Děkuji panu Mlejnkovi za místopisný materiál a také panu Jar. Hlubučkovi z Vesce za dobovou fotografii).