www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 8
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

…Kozákov je po Troskách nejvýznamnější dominantou kraje? Oblast kolem vrcholu a celá severní strana hory nesou stopy dochované středověké krajiny. Cestou od turistické chaty směrem ke Smrčí můžeme najít tzv. plužiny, což jsou dochovaná středověká pole, dodnes oddělená kamennými mezemi. Zajímavé je, že na protilehlé, tj. jižní straně vrcholku, se nic podobného nezachovalo. Vysvětlení je jednoduché: na této jižní straně se i v pozdější době vyplatilo pěstovat zemědělské plodiny, a tak došlo k porušení rázu středověké krajiny, zakonzervované na severu.

…Nálezy z kozákovského Proskálí jsou velice zajímavé?  V tomto Proskálí nad osadou Vesec, někdy je též nazýváno Měsíčním údolím, na úpatí pískovcového bloku byly nalezeny pozůstatky tří kamenářských dílen z pozdní doby kamenné, tedy asi čtvrtého století před naším letopočtem. Tyhle jeskyně jsou nazvány "pecemi" a dostaly i svá pojmenování: Je tu např. Babí pec nebo Kudrnáčova pec. 

…V jedné lidové písničce se zpívá, že: "Přes Kozákov jsou vysoký kopce, ať si chodí za mou milou, kdo chce"? Ale přes Kozákov už ve středověku vedly také dvě významné stezky. Jedna byla v trase dnešní silnice z osady Lestkov, druhá ve Směru od obce Záhoří. Obě se pak spojovaly v obci Chuchelna, kde bylo doloženo středověké panské sídlo.