www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 7
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

...v těžkém předválečném období roku 1938 se rozšířila nebezpečná nemoc dobytka slintavka a kulhavka? Postihla i zemědělské usedlosti na Turnovsku a v Podkozákovsku.  I ve Vesci, ve Smrčí a v Prackově uhynulo tehdy mnoho kusů hovězího dobytka...

...před druhou světovou válkou se do nebývalé šíře rozrostla nezaměstnanost? Nezaměstnaní pobírali od státu nepatrný příspěvek, kterému se proto říkalo "žebračenky". Koncem roku 1938 byli nezaměstnaní muži zařazeni do pracovního tábora ve Ktové, kde pracovali na velké opravě státní silnice Turnov - Jičín. Jen z obce Vesec pod Kozákovem tam nastoupilo čtrnáct mužů. Tábor ve Ktové měl polovojenské vedení a pracovníci nosili obnošené vojenské uniformy...

 ...když nás 15. března 1939 okupovali Němci, záhy byla zavedena němčina jako přednostní úřední jazyk? Z Vesce se pak rázem stal Wesetz, ze Smrčí Smritschi, z Prackova Pratzkau. Nedaleko jsme měli Turnau, Eisenbrod, Münchengrätz, Jungbunzlau. Hodkovice byly už od loňska Libenau, Český Dub byl pouze Aicha, Liberec Reichenberg a Jablonec Gablonz. Více to snad všechno už poněmčit ani nešlo. Obecní úřad dostal nápis Gemeindeamt, škola Volksschule, z hostince byl naráz Gasthaus. Jak rádi jsme tyto nápisy v květnu 1945 zamazávali!...Jenže dnes už zase máme různé ty "Zimmer frei", "Edelsstein Ausstelung," "Glas und Bijouterie zu verkaufen!" atd.

 …Jeskyně Postojná je v lokalitě Klokočských skal? Je to jedna z největších pseudokrasových jeskyní (skalních dutin) v Českém ráji.  Doložené osídlení je z pozdní doby kamenné ( 3. - 4. stol. př. n.l.), ale i tzv. Kultury Lužické, z období zhruba 10. století př.n.l. Klokoč. skály nesou také stopy po osídlení daleko starším .- zhruba 50 tisíc let před naším letopočtem, což z nich činí místo s nejstarším osídlením na celém území Českého ráje.

 …Trosky, dvě čedičové homole, byly vyhledávány již v dávné době? Nejstarší osídlení je ze závěru mladší doby bronzové (asi 9. - 10. stol. př.n.l.). Další nálezy spadají do období těsně před Kristem. Je proto možném, že bizardní Trosky již v pravěku sloužily nějakému účelu, nejspíš tu bylo kultovní místo. Z novější doby archeologické výzkumy posunuly začátek výstavby hradu již na samý počátek 14. století, tedy o půl století dříve, než uvádějí některé písemné prameny. Na severním svahu Baby byly nalezeny zbytky středověké kovárny. Výzkum tady byl ukončen v červnu 2002.