www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 6
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

... o době, kdy bylo utuženo nevolnictví a poddanství, se můžeme dočíst v rodopisu rodu Pleštilů ze Smrčí? Tam se hovoří o vývoji hospodářských poměrů a o už dosti složitých transakcích mezi sedláky. Sedláci a ostatní poddaní museli kromě odvádění naturálií šlechtě chodit na robotu na panská pole, louky i do lesů. Byli přikazováni zejména na velkostatky ve Valdštejnsku, Kyselovsku i v Hořensku Mladí lidé na těchto velkostatcích prožívali často řadu let jako nádeníci. Ve zmíněném rodopisu se kromě jiného také píše o létech mokrých i suchých, úrodných i neúrodných, o postupném odlesňování ploch a odvodňování mokřin přeměnou na pole k zemědělskému využití.

... v Loučkách  mají kostel sv. Antonína Paduánského? Původní farní kostel zde vyhořel v době první světové války. Bylo to 6. července v roce 1915. Spolu s kostelem vyhořela i tři obytná stavení a čtyři stodoly. Požár založily děti svou neopatrností ve věži kostela a ten se pak vlivem silného větru rozšířil bezmála na celou vesnici. Nový kostel se tady začal stavět až po válce v roce 1923...

 ... konec první světové války byl na řadě vesnic drastický? Tak např. ve Vesci pod Kozákovem, jako na mnoha jiných místech,  museli v únoru 1918 nastoupit vojenskou službu  sedmnáctiletí hoši - ročník 1900. Byli to nejmladší vojáci z obce: Josef Hejduk, Josef Pekař, Oldřich Dyml a Jindřich Machačný. Od března 1918 byla v obci zavedena tzv. válečná kuchyně, ve které se za režijní poplatek vyvařovala polévka, většinou bramborová nebo kroupová. Bývalo tady až 222 strávníků. Zpočátku se vařilo v sušárně ovoce Josefa Šírka, později v hasičském skladišti na návsi. O kuchyni se starala manželka řídícího učitele Vítězslava Seidlová...

 ...turistická stezka z Turnova na Kozákov byla otevřena v roce 1928? Stalo se tak v rámci rozvíjejícího se turistického ruchu a postavení turistické chaty na vrcholu Kozákova. Stezka byla nazvána po známém vědeckém a vlastivědném regionálním pracovníkovi prof. Dr. J. V. Šimákovi. Vedla z Turnova na Klokočské skály, průrvou Klokočských průchodů a přes Vesec a Drábovnu k Riegrově chatě na Kozákov. Teprve mnohem později byla otevřena další nová turistická stezka ze Špice přes Loktuše a kolem  Radostné studánky na Kozákov. Ta byla pojmenována po turnovském lékárníkovi PhMr. Radském "Radského stezka"...

 ...v roce 1928 měli pod Kozákovem "velký" letecký den? Bylo to 23. září 1928 mezi Záhořím a Smrčím. Zúčastnila se ho tři letadla (aeroplány se jim tehdy říkalo, nebo prostě éra).V těchto letadlech se celá řada občanů z celého okolí doslova "odvážila" (jak praví vesecká kronika) létat směrem nad Malou Skálu a zpět. Poplatek za jednu osobu a jeden let činil 80 Kč...

 ... budova Kampeličky ve Vesci pod Kozákovem byla postavena v roce 1930? Pozemek byl zakoupen od veseckého obchodníka Františka Drexnera. Až do té doby úřadovala "Kampelička" nejprve v Klokočí a potom v soukromém bytě pana Šírka ve Vesci. V roce 1930 byl založen druhý družstevní spolek v sousedním Smrčí. Byl to Záložní spolek "Svépomoc". V Kampeličce ve Vesci i ve Svépomoci ve Smrčí se úřadovalo každou neděli vždy v dopoledních hodinách. Vznikly tak vedle sebe dva konkurenční peněžní ústavy na družstevním principu...