www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 4
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

... Tělocvičná jednota Sokol ve Vesci pod Kozákovem byla založena záhy po první světové válce? Bylo to v roce 1919. Iniciátorem myšlenky k založení zdejšího "Sokola" byl tehdejší řídící učitel Seidl. Ustavující valná hromada se konala 25. března 1919. Do jednoty tehdy vstoupilo 42 zakládajících členů, z toho bylo23 mužů a 19 žen. Avšak už v roce 1925 měla 59 členů. Byli to muži a ženy nejen ze samotného Vesce, ze Smrčí a z Prackova, ale i z Klokočí a z Koberov...

... s blížícím se koncem 19. století začaly se u nás v českých zemích zakládat hasičské sbory? Tak např. Sbor dobrovolných hasičů pro katastrální obec Klokočí byl založen v roce 1887. V roce 1911 vznikly hasičské sbory v sousedních vesnicích: ve Vesci, ve Smrčí, v Loktuších. Osamostatnil se i Sbor dobrovolných hasičů v Klokočí. Majetek původního sboru pro celou klokočskou obec byl rozdělen mezi všechny nově ustavené sbory...

 ... na konci předminulého a na začátku minulého století začaly v naší vlasti vznikat dobročinné spolky? Byly to tzv. čtenářské a hospodářské vzdělávací spolky. Tak např. ve Vesci pod Kozákovem vznikl v roce 1911 Čtenářsko - hospodářský spolek "Rozkvět". Trval až do začátku druhé světové války a v roce 1935 měl 22 členů. V sousední osadě Smrčí si občané založili Čtenářsko - hospodářský spolek "Podkozákovský hospodář", a to již v roce 1897. V roce 1925 měl spolek 32 členů. Pro další sousední osadu Prackov založili prackovští svůj Čtenářsko- vzdělávací spolek "Podkozákovský oráč". Ten vznikl o rok později po smrčském, a sice v roce 1898. V roce 1925 měl 22 aktivních členů. Poznali jsme je podle toho, že všichni nosili při slavnostech známé čapky, tzv. "poděbradky"...

 ... Mistr Jan Dědina  byl vynikajícím českým malířem? Narodil se 1. září 1870 ve Strakách u Nymburka. Vystudoval Umělecko - průmyslovou školu v Praze potom pobýval na čas v cizině, zejména v Itálii a ve Francii. Tam došel velkého uznání a francouzská vláda zakoupila jednu jeho kresbu pro Národní galerii. Na odpočinku žil tento významný český malíř v Tatobitech...

 ... hákování byla vlastně starodávná nedokonalá orba polí? Bývala to velmi těžká práce. Při orání pluh pěkně půdu převrací, avšak při hákování hákem se půda jenom povrchně rozrývala a lehce nakypřovala. Ve starých dobách, kdy nebyl ještě znám vynález bratranců Veverkových ruchadlo (pluh), používalo se vedle motyky skoro jen výhradně háku k obdělávání půdy...

 ... rolník Havlíček z Chutnovky hákoval svá políčka pomocí lidské potažní síly ještě v roce 1877? A kdo mu hák pomáhal táhnout? Nu, přece jeho žena a jeho děti. Ale ještě v roce 1932 zachytil turnovský lékař MUDr. Jan Zeman na fotografickou desku hákování pole lidskou sílou v Dolánkách u Turnova. Avšak  věřte, nevěřte, ještě v roce 1955 hákuje, i když už s jednou zapřaženou kravkou, svých několik arů políček chudý zemědělec František Vacátko z Vesce pod Kozákovem! Bylo to na samotě, kde se dodnes říká "Pod hájem". A to už existovaly pásové traktory s mnohoradličnými pluhy!...