www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 3
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st. 

... katastrální obec Klokočí bývala dříve mnohem větší? Původní Klokočská rychta měla několik osad: kromě Klokočí s Rotštejnem to byly Lochtuše, Vesec, Smrčí a Prackov. Teprve   v roce 1924 došlo k rozdělení obce Klokočí na tři samostatné obce. Bylo to samotné Klokočí, potom Loktuše a Vesec (s osadou Smrčí a osadou Prackov). Loktuše se původně podle německého názvu Lochtusch psávaly až do roku 1924 Lochtuše...

... místní silnice z Vesce do Prackova (slepá) byla postavena ve válečných létech 1915 - 1916 jako nouzová práce pro místní nezaměstnané? Hlavní silnice z křižovatky Na špici směrem přes Koberovy na Železný Brod byla postavena už v roce 1886. Před vybudováním této komunikace sloužila jako dopravní formanská cesta polní vozovka, která vedla z Lestkova a od Kříže přes osadu Lochtuše, dále pak mezi poli jako tzv. Zelená cesta a Hluboký úvoz do Vesce. Zde pod stráněmi Fialníkem nad potokem směřovala dále na Koberovy a k Železnému Brodu. Jako zemědělská cesta se pod stráněmi používá dosud...

 ... obec Mírová pod Kozákovem  vznikla už v roce 1960? Stalo se tak dnem 1. července t. r. Dříve tady existovaly čtyři  samostatné obce: Bělá, Sekerkovy Loučky, Loktuše a Vesec. Ty se tedy vzájemně dohodly a sloučily v obec jednu. Původně patřily do okresu Turnov, ale po reorganizaci územní správy přešly nově pod okres Semily. Obce tehdy měly tyto osady (dnes místní části): Bělá, Záholice, Rohliny, Bukovina, Chloumek, Sekerkovy Loučky, Stebeň, Hrachovice, Chutnovka, Dubecko,Kvítkovice, Loktuše, Vesec, Smrčí a Prackov...

 ...na veseckém Fialníku je historická památka? Je to při cestě mezi Vescem a Klokočím, kde stojí malá zděná "kaplička", jak ji nazývají místní občané. Jsou to vlastně boží muka, dnes již dávno bez soch. Založil je rolník Kudrnáč na svém pozemku asi kolem roku 1832. Tento sedlák Kudrnáč hospodařil tehdy na gruntu čp. 5 dole ve Vesci. Kolem této "kapličky" se chodívalo pěšky přes Klokočí a Klokočské průchody do Turnova. Dnes tudy procházejí nejčastěji turisté po známé stezce z Turnova na Kozákov. Dávno jsou za námi doby, když touto cestou přes Klokočí chodívali dělníci a dělnice do turnovských továren, zejména do brusíren, ráno často ještě za tmy a za tmy se opět vraceli domů. Pěšky to bylo touto cestou do Turnova nejblíže...

 … Spolek divadelních ochotníků ve Smrčí pod Kozákovem byl založen 8. února 1920?  Jeho zakladatelem a organizátorem byl zdejší rodák učitel František Hořák, který vyučoval na Obecné škole v Loučkách. Při svém založení měl spolek 26 členů, vesměs to byli občané ze Smrčí. Spolku dali název "Vesna", což mělo znamenat probouzející se jaro naší nedávno vzniklé Československé republiky. První hrou, kterou smrčtí ochotníci tenkrát připravili, bylo představení nazvané "Pochodeň"...