www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 2
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

...staré názvy některých osad jsou odvozeny od přírodních útvarů? Chlomek nebo Chloumek znamená táhlé návrší s lesíkem (chlumem). Bělá dostala svůj název od světlé barvy země. Většina ostatních obcí a osad toho jména (Bělá) se jmenuje po potocích a říčkách se stejným názvem. Loučky Sekerkovy (či Sekyrkovy) se jmenují po malých lukách (loučkách) a po majiteli dvorce Albertu Sekerkovi z roku 1391. Loučky Kostelní (Zadní, Lesní) jsou takto zvány na odlišení právě Louček Sekyrkových...

...první zmínka o Turnovu je z roku 1272? O Klokočí a Rotštejnu čteme první zprávu z roku 1318, o Vesci a Loktuších (původně Lochtusch) z roku 1320. Z roku 1322 máme zprávy o Bělé, 1323 o Bukovině a o Dubecku, 1352 o Semilech, 1382 o našem Smrčí, 1391 o Loučkách Sekyrkových, 1403 o Chutnovce a o našem Prackově, 1423 o Lestkově, 1454 o Besedicích, 1460 o obci Kozákovu, 1499 o Loučkách Zadních (jindy zvaných Lesní nebo Kostelní, novodobě za reálného socialismu Klokočské - po spojení s obcí Klokočím). Roku 1415 se poprvé dovídáme o Hrachovicích, 1543 o Chlomku (dnes často píšeme Chloumek), roku 1603 je první zmínka o Rohlinách, 1686 o Stebni (Stebno) u Louček, roku 1790 slyšíme prvně o Vítkovicích atd. ...

 ... "červený kohout" dnes už zdaleka tak často "nekokrhá" , jak tomu bývalo před desítkami let ještě v minulém století? Např. ve 30. létech 20. století zaznamenávají skoro všechny kroniky velké množství požárů nejrůznějších objektů: od domků a chalup až po chlévy, stodoly, stáje a kolny. Obětí velikých ohňů bývaly často celé hospodářské usedlosti. Hasiči v těch létech mívali ostré poplachy velice často, když museli vyjíždět k požárům. Nebylo snad měsíce, aby v místě nebo někde v blízkém okolí nehořelo. Někdy dokonce i dvakrát nebo třikrát v měsíci. Jenže: Nehořelo vždycky jenom z nešťastné náhody! Často tu byly spekulace vůči pojišťovnám! Nutno však také podotknout, že většina starých stavení bývaly dřevěnky a jejich střechy byly pokryté slaměnými došky. Pak se nebylo co divit...!

 ... náš kraj oplývá řadou pěkných místních pověstí a pohádek? Už naši předkové si vyprávěli v dlouhých zimních večerech lidové zkazky, např. o  vodníkovi z poddubeckého mlýna, o Čertově kopečku u Koberov, o kozákovské Drábovně, o studánce Radostné a zlých mužích, o loupežnících pod Kozákovem, o tajné chodbě na Rotštejně, o vzniku jména Kozákov, jak vzniklo jméno Kvítkovice nebo odkud mají své jméno Tatobity...

 ...v 19. i ve 20. století řádívaly zlé nakažlivé nemoci? Bývalo tomu tak i v našem kraji. Tak v předminulém století to byla třeba cholera, kdy zemřelo mnoho lidí. V minulém století dlouhou dobu řádily souchotiny (tuberkulóza), na kterou nebylo léku. Kolik dětí bývalo tenkrát v každé rodině, ale kolik jich také v dětství nebo v mladém věku zemřelo...