www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 1
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st. 

...chata na Kozákově byla postavena a slavnostně otevřena pro veřejnost v roce 1928? Ve stejném roce byla dána do užívání Šimákova turistická stezka, která vedla k chatě na Kozákov z Turnova přes Klokočské skály a přes Vesec. Později sem byla zřízena druhá stezka. Ta vedla od Špice přes osadu Loktuše a dále kolem Radostné studánky na vrchol Kozákova  (744 m n.m.). Tato druhá stezka nesla jméno turnovského lékárníka PhMr. Radského. Novostavba chaty na vrcholu Kozákova už tehdy dostala název po semilském rodákovi Františku Ladislavu Riegrovi: Riegrova turistická chata...

... pěknou fotodokumentaci k obsáhlé Obecní kronice mají v Bělé u Turnova? Bělská kronika byla v několika soutěžích vyhodnocena na předních místech. Je to z velké části dílo dnes již dávno zesnulé bělské kronikářky Zdeňky Pleštilové, býv. učitelky (její manžel byl rodákem ze Smrčí čp. 1). Také její předchůdce kronikář Stuchlík zanechal po sobě dílo nesmírné historické ceny. Kromě bělských letopisů sepsal i podrobný místopis celé bývalé bělské obce (Bělá, Bukovina, Záholice, Rohliny, Rozumov a Chloumek)...

 ... turisté a návštěvníci Českého ráje by neměli zapomínat při putování zdejším krajem navštívit také Klokočsko? Pískovcový masiv Klokočských skal a Betlémských skal, vyhlídka Zdenčina skála, zřícenina skalního hradu Rotštejna (v současnosti se opravuje), to všechno zanechá v návštěvníkovi mnoho příjemných dojmů a vzpomínek. Samotná obec Klokočí leží stulena pod Klokočskými skalami. Nedaleký Rotštejn býval kdysi mohutným skalním hradem, vybudovaným kolem roku 1270. Z velké části byl vytesán v pískovcové skále, na které byla postavena dřevěná nástavba...

 ...v Tatobitech se kdysi pálívalo vápno? Mělo výbornou pověst a rozváželo se široko daleko. V blízkosti se nacházel šedý i červený vápenec, ze kterého se vápno pálilo ve dvanácti pecích. Dnes už není po těchto vápenicích v Tatobitech ani památky, ale jak dokládají staré záznamy, bývalo zdejší vápno výborné jakosti a rozváželo se po celém širém boleslavském kraji i v krajině pod horami krkonošskými...

 ...nejstarší písemná zmínka o Tatobitech je z roku 1514? Najdeme ji v Popisu Panství skalského. Uvádí se tam několik poplatníků z Tatobit bez panství. Byli to selští lidé, kteří pánům platili roční plat, ale poddáni jim nebyli. Z pustin kozákovských byli poplatni vrchnosti skalské (na Hrubé Skále) Ješková, rychtářka, Stěhovánek a Kuchta. Tito platili vrchnosti dohromady 40 grošů, 6 slepic a měli 6 dnů roboty. Přepočítáno na peníze to čítalo dohromady 59 grošů...