www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 28
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 28

Dům čp. 28 stojí v údolí, spíš v rokli  při potůčku, který teče k „Šipečině“ (pod „Hrobkou“). Je to nalevo od čp. 9 v Prackově (dř. Kouckých), dole pod strání, čp. je zde zcela osamoceno.

HISTORIE: 

Dům čp. 28 postavil někdy v roce 1912 obchodník Drexner z Vesce čp. 19, pro syna Stanislava Drexnera. Domek je jen malá chaloupka, přikrčená ke břehu. Od roku 1951 je tento dům trvale neobydlený a dědicové jej využívají jen jako rekreační chalupu.

PŘÍZVISKO: -------

(rokli pod domem, kterou vede pěšina na Prackov, se říká „Baňka“,: „Jít Baňkou“).