www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 27
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 27

Dům čp. 27 v Prackově byl postaven v místech, kde bývala nepatrná osada (spíše samota), zvaná Zásada. Tak se zde také ještě říkává. V sousedství je ještě čp. 2 (Janusovo) a čp. 25 (Chlupáčovo). Je to vpravo pod silnicí, která sem vede od prackovské kapličky a tady končí.

HISTORIE:

Dům byl postavený někdy kolem roku 1910 a zbudoval jej jakýsi Liška. Dobře se mu asi stavělo, protože sám byl vyučeným zedníkem. Později zde bydlela jeho dcera, provdaná Otmarová (viz dále), její muž Jaroslav Otmar z čp. 8 (viz tamtéž) se do čp. 27 přiženil.

PŘÍZVISKO: „Zásada“ nebo „V zásadě“