www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 25
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 25

Dům čp. 25 je postaven v Prackově vpravo od silnice, která vede od kapličky nahoru k okraji vesnice (k čp. 2 - Janusovo). Čp. 25 je situováno kousek níže než čp. 2, se kterým ale vlastně sousedí.

HISTORIE:

Dům založil v létech 1887 - 1888 Antonín Chlupáč ze Záhoří (* 1853), (viz dále). Usedlost (grunt) vznikla tak, že se odtrhla polovina pozemků od čp. 4 a tyto pozemky připadly k založenému čp. 25 (druhá jejich polovina zůstala při čp. 4). ---V roce 1887 tuto první polovinu koupil Antonín Chlupáč ze Záhoří a založil zde nový grunt (zemědělskou usedlost).--- Jeho syn František Chlupáč (*1892) přikoupil v dražbě dne 24. 1. 1930 sousední domek s pozemky od čp. 4., a to  od pozůstalých sirotků Hajných z čp. 4 za částku 46.000 Kč. 

Tak původní grunt čp. 4 (viz tamtéž) se v roce 1930 opět scelil pod jediného majitele (Chlupáče). 

PŘÍZVISKO: „V zásadě“, „Zásada“.