www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 23
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 23

Dům čp. 23 stojí vlevo od cesty z Prackova na Červenici (pod cestou) v blízkosti čp. 17 a 19 (Prackov).

HISTORIE: 

Dům byl postaven zřejmě ve druhé polovině 19. století a postavil jej asi František Ludský (někdy psán jako Lucký) - (*1845 , + 1902), později tu bydleli Hlavovi a Dymlovi a konečně manželé Pekařovi (viz dále).

PŘÍZVISKO: „Na ouhelině“, „Na úlehlině“, „Na úhelině“  (asi podle ulehlé, slehlé zeminy ?).