www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 22
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 22

Poslední dům vlevo od silnice, která vede od prackovské kapličky a před čp. 22 fakticky končí, dál už vede jen polní cesta. Dům stojí na její levé straně. Naproti němu na pravé straně silnice je čp. 2 (dnes Janusovo).

HISTORIE:

Prvním majitelem, možná zakladatelem čp. 22 byl jakýsi Josef Trakal (* 1841). Od čp. 3 v Prackově byly rozděleny pozemky k tomuto čp. 3 a k čp. 22 pro dva Trakalovy syny. Potom už zde bydlel jen rod Čepelíkův. Trakalův syn - Josef Trakal ml. (*1868) část domu přestavěl a část postavil nově. 

PŘÍZVISKO: ------