www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 20
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 20

Ve středu Prackova mezi čp. 21 (Andělovo, dř. Hajných) a čp. 18 (dnes Paškovo, dř. Mužíčkovo, pak Kočovo). Je to vlastně mezi cestou od kapličky na „Vzdychánek“ a silnicí.

HISTORIE: 

Původně zde bydleli zřejmě Otmarovi a Josef Otmar asi toto čp. 20 založil a dům vystavěl. Později zde jsou psáni Horáčkovi a konečně Vávrovi (viz dále). 

PŘÍZVISKO: Původně se zde říkalo „U Toničky“, patrně podle Antonie Otmarové, roz. Vyhlídkové (viz dále). Tento příslepek později ale docela zanikl a dnes jej už nikdo nezná. Zjištěn byl jen podle matričního zápisu.