www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 17
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 17

Dům čp. 17 v Prackově (na Červenici) je umístěn vlevo od cesty z Prackova na Červenici a je naproti domu čp. 19 (Kněbortovo). Je to dole pod zmíněnou cestou. 

HISTORIE: 

O původu čp. 17 mnoho nevíme, snad to, že ho založil zřejmě František Dyml (1847 - 1871) nebo možná jeho otec. Tento rod Dymlů pocházel z čp. 23 v Prackově (Na úlehlině) - (viz tamtéž). V čp. 17 bydleli Dymlovi, později pak Šmídovi i další obyvatelé (viz dále). Domek byl nově přestavěn Bohumilem Dymlem v roce 1927, ale ten již v roce 1930 zemřel jako 30 letý. Jeho manželka - vdova pak dům i s pozemky prodala rodině Kněbortových z čp. 19 v Prackově ( v sousedství naproti čp. 17) a sama se odstěhovala do Železného Brodu. K prodeji došlo v roce 1948. Od roku 1964 je domek neobydlený a truhláři Vladislavu Kněbortovi slouží jako dílna a skladiště. 

PŘÍZVISKO: „Na Červenici“