www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 16
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 16

Dnes v roce 2002 už není přesně známo místo, kde domek čp. 16 v Prackově stával. Ale podle všech náznaků to bylo někde poblíž u lesa pod skalami, protože přízvisko zde bylo „Pod skálou“. Muselo to být někde na prackovské samotě, kde se říkávalo „V zásadě“, tj. někde za býv. čp. 4 (Trakalovi) a za čp. 2 (dnes Janusovi).

Dle článku „Za tajemstvím mlýnů a rybníků na Stebeňce“ Podle Ladislava Šourka v časopise Od Ještěda k Troskám č.3-4/99, 5-6/99 a 1-2/00, citujeme:

„…Zhruba asi stopadesát metrů za statkem Votrubců „Vodskalských“, těsně pod skalní stěnou, stávalo další stavení s čp. 16. Dnes jsou zde jen rozvalené hromady kamení z podezdívky. Byla to nevelká dřevěná chaloupka, kde se říkalo „Pod skálou“ a patřila manželům Havrdovým.( Havrdová byla rozená Votrubcová, možná z čp. 1 - ze statku). Stavení bylo vestavěno do asi 5 - 8 metrů vysokého svahu na úpatí skalní stěny. Tento dům koupil někdy v první polovici 20. století Josef Hajný z čp. 4 a chatrné stavení záhy zboural. Čp. 16 se již znovu neobnovilo…“ 

HISTORIE:

Není známo kdo a kdy toto čp. založil, ani nejsou známé osudy zdejších obyvatel.Jen to je zapsáno, že zde v 19. století bydleli Votrubcovi (viz dále), ale o osudu jejich dvou dětí již nejsou záznamy. Snad zde ještě bydlela jejich dcera, provdaná Havrdová. Po ní snad čp. 16 koupil Josef Hajný z čp.4 a přenechal jako dědictví do čp. 8 (švagrovi Františku Trakalovi). Záznamy tyto však jsou dosti nejasné. 

PŘÍZVISKO: „ Pod skálou“