www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 15
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 15

Původní čp. 15 stávalo pod čp. 21 (dnes Hajný, Andělovi) ve středu vesnice nad kapličkou, která tehdy ovšem ještě nestála. S čp. 21 toto stavení těsně souviselo.

HISTORIE:

Majitelem byl Antonín Hlubuček, který možná toto čp. založil. Jako první známí obyvatelé čp. 15 jsou Lamačovi. Později zde bydlel Štěpán Pískač s rodinou. Toto dřevěné stavení však záhy, a to již roku 1888 vyhořelo, znovu už nebylo postaveno a čp. zrušeno. Pozemek připadl k čp. 21.

PŘÍZVISKO: "Pískačovsko“