www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 14
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 14

Dům čp. 14 v Prackově byl postaven v místě nad cestou z Prackova na Červenici, na její pravé straně v blízkém sousedství čp. 24

HISTORIE:

Původní dřevěný domek (chaloupka) měl být údajně postaven někdy v roce 1892 snad Františkem Vodhánělem (1868 - 1953). Později byl zbourán, jak dokládá matrika, ale ještě před tím je v ní psáno, že zde v baráčku bez čísla domu přebývala nějaký čas vdova Františka Votrubcová se svými dětmi (viz dále), nežli se přestěhovala do čp.v 18 v Prackově (viz tamtéž). Domek byl pak zřejmě přestavěn a nakonec byl definitivně zbourán v létech 1965 - 1966, čímž čp. 14 také definitivně v Prackově zaniká.

PŘÍSLEPEK: „U hořeních Vodhánělů“