www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 13
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 13

Dům čp. 13 je postaven v blízkosti veseckého koupaliště při potůčku, který sem teče od „Sádku“ (od „Šipečiny“). Sousedí s domem Smrčí čp. 44 (pův. Marešovi, pak Mazánkovi, dnes Velovi). Zde uvedu zajímavé souvislosti: Dům čp. 12 patří do Prackova, dům čp. 46 v jeho blízkosti (vzdálen pouze „přes potok“, který je těsně při patě „Hrobky“, ale už patří do Vesce (ačkoliv je k Prackovu blíž nežli dům čp. 13), který opět patří k Prackovu. Jen několik metrů od domu čp. 13 je dům čp. 44, který kupodivu zase patří do Smrčí. Je zde tudíž rozmezí tří osad: Vesce, Smrčí i Prackova.

HISTORIE: 

Původní dřevěný dům postavil zřejmě někde na počátku 19. století (?) jakýsi František Machačný (1815 - 1883) - (viz dále). Přestavbu nového domu provedl Jiří Machačný v roce 1960 a poté ještě přístavbu v roce 1981. Postaven byl již poschoďový zděný rodinný dům. 

(Dle mé prababičky, nebožky Růženy Machačné, roz. Opočenské z Rotštejna, jež znala dokonale celou naši historii, i každého příbuzného, (škoda, že jsem si dříve tyto cenné informace nezapsal!) muselo zde, na místě čp. 13 již dávno před domkem, postaveným počátekm 19. století stávat nějaké stavení. Podle toho, co mi vždy, když jsem byl malý vypravovala, bylo toto prapůvodní dřevěné stavení vinou dětské hry vypáleno do základů a na jeho místě postaveno nové, a sice již výše zmiňované, někdy počátekem 19. století. Dokonce sklep, který je v domě dodnes, by měl být podle slov jejích, i mého dědy Jiřího Machačného, velice starý. Jsou to sice informace nepodložené, ale i tak je to určité přispění „troškou do mlýna…“.  /dodatek nynějších majitelů/ 

PŘÍZVISKO: „Pod Prackovem“, „Pod hrobkou“, „U koupaliště“, „Pod šipečinou“, „Šipečina“, „Na Šipečině“… 

Místopis sousedícího domu Vesec čp. 46, jenž je historií domu čp. 13 velmi blízký: 

POLOHA: 

Domek čp. 46 stojí osamoceně v místě zvaném „Pod hrobkou“ pod lesem, blízko dnešní vodárny. Je to vpravo od cesty k Šipečině a do Sádku. 

HISTORIE: 

Dům postavil v roce 1914 Jiří Machačný, nejstarší ze 13 dětí z čp. 13 v Prackově 

(dnešní Hakenovi u koupaliště) - (Viz tamtéž). Tento Jiří Machačný byl zedníkem. Pozemek byl odtržen od čp. 13, jako dědictví pro jednoho ze synů Machačných, (tudíž Jiřího). 

PŘÍZVISKO: „Pod hrobkou“ , „V Opuce“, „Opuka“, „Ve vopuce“…

Místopis druhého, těsně sousedícího domu Smrčí čp. 44: 

POLOHA: 

Dům čp. 44 ve Smrčí stojí na samotě „V loužku“, na samotných hranicích Smrčí s Prackovem. Za potůčkem, který teče od „Šipečiny“ do koupaliště, je už prackovský dům čp. 13 (Machačných, dnes Hakenovo). Od Smrčí k čp. 44 se dostaneme po polní cestě kolem čp.10, 50, 7 a 8.

HISTORIE:

Dům čp. 44 pochází asi z roku 1895 a postavil ho František Mareš (*1863). Pozemky sem připadly polovinou od čp. 28 ve Smrčí (viz tamtéž), druhá polovina zůstala při původním čísle 28 „Na kopečku“. Žil zde rod Marešův, potom Mazánkův a konečně Velův (viz dále).

PŘÍZVISKO: „ V loužku“ (asi že zde bývaly louže, mokřiny, močály)