www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 12
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 12

Dům čp. 12 v Prackově stojí vlastně blíže Vesci nežli samotnému Prackovu, protože je na samotě, zvané „V sádku“. Je to blízko vesecké samoty čp.46 (Otmarovo - „Pod hrobkou“) a také poblíž druhé prackovské samoty čp. 13 (Hakenovo, dř. Machačných) a také nad veseckou samotou „V loužku“ (Velovo, dř. Marešovo) čp. 44.

HISTORIE:

Dům čp. 12 v Prackově založil s největší pravděpodobností jakýsi chalupník (tj. drobný rolník) Josef Pleštil, původem ze Smrčí čp. 3 (viz tamtéž). Mohlo to být někdy v první polovině 19. století. Potom zde bydleli Mlejnkovi, dále Votrubcovi a nakonec rodina Machačných. Tento rod zde žije dodnes. Stanislav Machačný provedl výstavbu nového zděného domu v roce 1965 (na místě staré zbourané stodoly) a původní dřevěný domek (chaloupku) rovněž zboural. Ponechal jen malý sroubek, který po nějaký čas obýval starý výměnkář vavřinec Votrubec (ještě za rodiny Machačných) - (viz dále). 

PŘÍZVISKO: „Sádek“ nebo „V sádku“, také „U sádeckejch“