www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 11
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 11

Dům čp. 11 v Prackově (už na Červenici) stojí při cestě z Prackova na Červenici, jako předposlední prackovský dům. Za ním pak už je jen Prackov čp. 19 (Kněbortovo).Čp. 11 je vlevo od zmíněné cesty.

HISTORIE: 

Toto číslo popisné možná založil jakýsi Pekař původem z Rakous, ale není to zcela jisté. Jen to víme, že je v matrice psán jako první majitel a uživatel tohoto domu. Je psáno, že měl za manželku Kateřinu, roz. Dymlovou z čp. 11. Tomu by napovídalo, že zde již před Pekařem bydlili Dymlovi. Ti jsou však psáni v čp. 9 (viz dříve) a tedy je pravděpodobnější, že Kateřina sem přišla právě z čp. 9. Pak by mohl být Pekař zakladatelem   čp. 11. - Stodolu zboural Josef Votrubec (1920 - 1984) v roce 1965 a část materiálu použil pro novostavbu čp. 1 ve Vesci. Celý dům čp. 11 byl zbourán v roce 1970. Nyní zde stojí stavení přestavěné, ve velmi dobrém stavu, užívané jako rekreační chalupa. 

PŘÍZVISKO: „Hoření vršek“, ale také „Hoření Votrubcovi“ (toto až později).