www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 10
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 10

Dům čp. 10, i když patří do Prackova, jest vlastně skoro již na Červenici (na prackovské straně). Stojí nad cestou, která vede právě z Prackova na smrčskou Červenici, a to na její pravé straně na stráni.

HISTORIE:

Co záznamy pamatují, žil zde ode dávna rod Votrubcův.Zakladatelem čp. 10 byl možná jakýsi chalupník Josef Votrubec (= 1808, + 1880) - (viz dále). 

PŘÍZVISKO: „Votrubcovi vršecký“, nebo „U vršeckých“, také „Dolení vršek“.