www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 8
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V   čp. 8

Čp. 8 je druhý dům pod prackovskou silnicí, vlevo dole, v údolí. První dům je čp. 26 (Otmarovo).

HISTORIE: 

Původně zde snad bydleli Černohouzovi, kteří možná čp. 8 založili. J. Černohouz byl pokročilý sečtělý  hospodář, ale odešel ze světa tragicky. Při vloupání ho usmrtili zloději, a to byl ještě v poměrně mladém věku. --- Jeho manželka vdova se potom po druhé provdala za Otmara z Pohoře u Lomnice nad Popelkou. Tak se do Prackova (a později i do Vesce) dostal rod Otmarův, když se sem pohořský Otmar přiženil. --- Další jeho potomci (syn a vnuk) se zde oženili a měli mnoho dětí (viz dále). Když se Josef Otmar (= 1867) silně zadlužil, domek i s pozemky prodal Františku Trakalovi z čp. 4 v Prackově (viz tamtéž). --- Později po rodině Trakalových zde bydlilo několik rodin nájemníků (viz dále). --- Původní starý domek byl dřevěný, spíš taková chaloupka nebo pastouška. Ale v roce 1909, snad už za Františka Trakala, byl nově přestavěn, už byl zděný. 

PŘÍZVISKO: „U doleních Trakalů“, dříve se zde říkávalo „Dole u Otmarů“.