www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 7
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 7

Dům čp. 7 v Prackově je postaven vpravo od cesty, která vede od prackovské kapličky podélně na Červenici. Dům stojí vpravo od zmíněné cesty ve vzdálenosti asi 300 metrů od kapličky.

HISTORIE: 

Čp. 7 založil pravděpodobně jakýsi Jan Vodháněl (= 1751), možná dokonce  jeho předchůdce Josef Liška. V matrice je poznamenáno, že tento Liška si vzal Jana Vodháněla, který původně pocházel z čp. 9 v Prackově „Na dvořišti“, za svého schovance na statek čp. 7.    ---Dále je zde zmínka i o tom, že Josef Liška snad býval dokonce i lesním hajným v lese Javorníce na Kozákově, a to asi po dobu 40 let. Statek čp. 7 býval veliký, snad asi kolem 76 korců. --- Když Josef Liška zemřel, vdova Lišková se provdala po druhé za A. Dědečka na Stebeň, a tam si vzala ze statku čp. 7 mnoho majetku s sebou. --- Další zajímavou poznámkou v matrice je, že čp. 7, za majitele Lišky, měl robotní povinnost tři dny v týdnu za sebou, a to celoročně u dvora, ale bez potahu. ---Později již zde žil pouze tento rod Vodhánělův, a to až do současnosti (viz dále). ---V novější době doznal dům změnu v roce 1950, kdy byl značně přestavěn a renovován. Původně byl menší a dřevěný, pak už zděný

PŘÍZVISKO: -----