www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 6
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V  čp. 6

Dům čp. 6 v Prackově je postavený při cestě od kapličky nahoru ke „Vzdychánku“ a je vlevo od této cesty jako poslední a také jediný na této straně. Nejbližší dům na pravé straně cesty je čp. ? (dříve Kočovo).

HISTORIE:

První dům zde byl postaven někdy kolem roku 1780. (První známý majitel a zřejmě i zakladatel je SLAVÍK Jiří, přišel sem z rychty záhořské  někdy ve druhé polovině 17. století, ale již 12. 2. 1675 prodal  čp. i s pozemky za 40 kop míšeňských.Víme jen to, že usedlost i s domem prodal jakémusi Janu Vyhlídkovi. Smlouva prodejní byla sepsána se splátkami do 12. 2. 1687). Původně je zde psán jakýsi Jiří Slavík, potom Jan Vyhlídko, po něm Jan Jirůněk z Komárova, někdy psán také Jirouněk. Ten měl dva syny a tři dcery, z nichž jedna se provdala za dalšího majitele čp.6  Jínu. Jínův rod zde pak hospodařil v několika generacích, až ho vystřídali Salabovi.

PŘÍZVISKO: „Nad kapličkou“