www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 5
přidal: Miloš (18. 2. 2006)

P R A C K O V čp. 5

Dům čp. 5  v Prackově (spíše již na Červenici) je při červenické cestě z Prackova na její levé straně. Je to u samotné cesty na mírném svahu.

HISTORIE: 

Čp. 5 založil možná, nevíme přesně kdy, jakýsi Antonín Hlubuček, chalupník. Po Hlubučkových, kteří měli mnoho dětí, zde bydlilo několik pokolení Pekařů (viz dále). Nakonec domek slouží jako rekreační chalupa Jiřího Haleše z Turnova. 

PŘÍZVISKO: „Pekařovsko“