www.PRACKOV.com

Místopis - Prackov čp. 3
přidal: Miloš (18. 2. 2006)
P R A C K O V   čp. 3

Čp. 3 v Prackově stávalo na konci prackovské silnice, na pravé straně pod silnicí, kde se říkávalo „V Zásadě“.

HISTORIE:

Nevíme, kdo byl vlastně zakladatelem čp. 3 v Prackově. Jen tolik je známo, že zde býval před mnoha léty dokonce velký ovčín (ovčinec). Později jsou zde známí Trakalové. To je známo, že zdejší čp. 3 a čp. 22 bývala původně v celku a teprve později byly pozemky rozděleny mezi dva bratry.

PŘÍZVISKO: „V ovčinci“. Ve starších dobách zde lidé říkali „V Zásadě“ nebo „Zásada“, název zůstal po zrušených samotách, které nesly právě název „Zásada“.