www.PRACKOV.com

III. STAROČESKÁ PRACKOVSKÁ POUŤ SPOJENÁ S VYSVĚCENÍM KAPLE
přidal: Šárka Votrubcová (24. 4. 2013)
27. 9. 2013

III. OBNOVENÁ PRACKOVSKÁ STAROČESKÁ POUŤ spojená s VYSVĚCENÍM kaple Panny Marie se uskutečnila v neděli 8. září 2013

Druhá neděle v září byla v roce 1919 určena biskupem Josefem z Litoměřic pro konání mše sv. v kapli P. Marie na Prackově. Od té doby se léta konaly slavné poutní mše, dokud někdy v 30. letech nezanikly. Kaple, kterou nechal ze svých prostředků postavit zbožný prackovský rolník František Trakal, byla stále v soukromém majetku jeho potomků - rodiny Židů z Rovenska a Klokočí. V roce 2010 byla kaple přes veškeré opravy v dost havarijním stavu, proto vzniklo Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově, které ji získalo darem. Po zapsání do seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR, mohly být podány žádosti o dotace na celkové zrestaurování této krásné lidové stavby. Výměna střechy, opravy zdiva a restaurování probíhalo za přispění sponzorů a velkého úsilí členů OS po celé tři roky.

Sdružení zároveň obnovilo tradici poutí - letos opět za krásného počasí se konala už třetí ve staročeském duchu, navíc 8. září vyšlo právě na svátek narození patronky, takže zcela symbolicky se konalo zároveň i vysvěcení kaple. Přišlo se podívat na zhruba 250 lidí. Po úvodu a pozdravu starosty obce Mírová pod Kozákovem p. Votrubce, zazněly písně sboru Musica Fortuna z Turnova. Členové sdružení se dohodli, že slavnost vysvěcení bude pojata jako ekumenická bohoslužba. Po krátkých vstupech farářky Církve českosl. husitské ze Semil, pastora Jednoty bratrské z Turnova a misionáře a zakladatele Generace víry z Liberce se samotného vysvěcení kaple ujal Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký. Akt hudebně doprovodili manželé Lédlovi z Malé Skály.

Kromě krásné nové břidlicové střechy, jemně smetanového nátěru fasády, citlivě zrestaurované vnitřní výmalby včetně fresek a nástropních maleb, uchvátily návštěvníky také naprosto unikátní lidové oltáře - oba boční i hlavní se soškou P. Marie Lurdské, kterou věnovali sponzorsky manželé ze Smržovky. Deset zrestaurovaných  obrazů křížové cesty rozvěšených po zdech doplnily další barvotisky svatých a také krásný krucifix s růžencem, který do kapličky věnovala paní Hakenová ze Všeně. Z dílny SUPŠ pochází i "zlatý" závěs na věčné světélko.


Zasloužené pozornosti se těšily stánky s regionálními výrobky, přadlena s kolovratem, perníkářka, děti obléhaly střelnici, stánek s cukrovou vatou, nechyběl ani sympatický flašinetář, který přijel do Prackova na pouť až z Liberce. Za dětmi se vypravily i dvě dívky přes Vzdychánek na koních, aby je mohly povozit.


O bohaté občerstvení se postaraly nejen členky sdružení, ale i další hospodyňky, koláče věnovala firma Pekárna Mikula, malý soudek piva Pivovar Malý Rohozec.


V putovní kasičce, která byla umístěna na podlaze mezi množstvím zapálených svíček, se po jejím rozpečetění napočítalo celkem 7.140.- Kč. Děkujeme všem, kteří přišpěli na dobrou věc! Vložené finance spolu s dalšími fin. dary na účtu veřejné sbírky budou použity na některé dosud ještě neuhrazené faktury na práce provedené na kapličce těsně před jejím vysvěcením.


Na lavici uvnitř kapličky byl k nahlédnutí seznam všech řemeslníků, kteří se zasloužili o restaurování kapličky spolu s výčtem sponzorů a dárců.


Kolem záchrany unikátní kulturní památky se dala dohromady parta prima lidí nejen z Prackova, kteří v září a před Vánocemi vždy velmi rádi přivítají v malé osadě pod Kozákovem své přátele a hosty z blízkého i dalekého okolí.


Za OS za záchranu kapličky na Prackově Alena Radoušová

FOTOGALERIE ZDE.

ČLÁNEK O POUTI ZDE.

Plakátek zde.

Zde si můžete prohlédnout změny interiéru kaple a zde dobová fotografie - oltář v roce 1977.

Kaple Panny Marie v Prackově

Kapličku s věžičkou nechal postavit v roce 1919 z radosti nad skončením 1. svět. války na svém pozemku a svým vlastním nákladem prackovský rolník František Trakal z čp. 8. Od roku 1919 se zde konaly prackovské poutě s procesím, které chodilo z Klokočských (Kostelních) Louček.  Tyto každoročně konané poutě bývaly slavné, dechová hudba hrála k tanci i poslechu. Poslední poutě zde byly dle pamětníků někdy ve třicátých letech před druhou světovou válkou. V roce 2011 byla tradice poutí obnovena díky Občanskému sdružení za záchranu kapličky na Prackově, které získalo darem tutodo té doby soukromou stavbu (ve vlastnictví rodiny Židů z Klokočí - potomků

Františka Trakala).  V roce 2010 byla kaple Panny Marie prohlášena Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou, během následujících tří let se podařilo občanskému sdružení získat nemalé prostředky na její záchranu, rekonstrukci i restaurování interiéru z různých fondů, nadací, sponzorských darů občanů a od 20. 7. 2012 i prostřednictvím povoloné veřejné sbírky, která stále trvá. 

Prackovské občanské sdružení má vytýčené další cíle, týkající se jednak dokončení oprav a úprav nejen kulturní památky Kaple Panny Marie, ale i jejího okolí. 


Členové občanského sdružení Za záchranu kapličky na Prackově