www.PRACKOV.com

Žádost o zapsání kulturní památky
přidal: Miloš (30. 9. 2010)

Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově si vás dovoluje informovat, že jsme podali žádost o grant (stále však budeme zkoušet všechny další možnosti získání finančních prostředků na financování úpravy okolí kapličky, opravy památníku padlých a rekonstrukci kaple samotné). Dále máme tu novinku, že Darovací smlouvy mezi panem Miroslavem Židů a Občanským sdružením za záchranu kapličky na Prackově byly podepsány a vloženy na katastrální úřad s návrhem na vklad vlastnického práva ve prospěch občanského sdružení. Zároveň přikládáme znění Návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. 

obec : Mírová pod Kozákovem

část obce : osada Prackov
okres : Semily
kraj : Liberecký
číslo popisné : /
číslo evidenční : /
ulice, číslo orientační : /
katastrální území : Prackov
parcelní čísla : 298

název věci : kaple Panny Marie

 

popis věci - exteriér: objekt je řešen jako zděná, jednolodní (orientovaná) stavba, založená na obdélném půdorysu, zakončeném na východní straně zúženým pravoúhle uzavřeným závěrem a na straně západní doplněném nízkou hranolovou zvonicí. Zvonice je zastřešena jehlancovou střechou, loď pak střechou sedlovou s valbovým zakončením.

Střecha zvonice je kryta svitkovým pozinkovým plechem (její vrchol je zakončen korouhví s plechovou vlajkou a křížem). Střecha nad lodí a závěrem je kryta jednoduše skládanými azbestocementovými šablonami šedé barvy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu.

Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z plných pálených cihel. Stěnový sokl je z vnější strany opatřen přizdívkou z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné-hladké, v plochách opatřené jednoduchou architektonickou výzdobou (lisénové rámy, nadokenní šambrány s omítkovými klenáky). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku, s vrchním obloukovým zakončením. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduše zasklená okna. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé kazetové dveře.

popis věci - interiér: prostor kaple je svrchu uzavřen plochým rákosovým stropem s vysokými šikmými fabiony a středním zrcadlem. Vnitřní omítky jsou zde provedeny jako vápenné-hladké, v plochách opatřené bohatou výmalbou, jejíž autorem je železnobrodský malíř Jáchym (?) Žídek. Podlaha je kryta řádkovou cementovou dlažbou.

 

datace včetně vývojových etap : kaple byla vystavěna v roce 1919 z nákladu Františka Trakala, výměnkáře v Prackově č.p.4. Autorem stavebních plánů, vyhotovených v září 1918 je stavitel František Ježek ze Železného Brodu.

 

rozměry (pro movité památky) : /

 

současný stav věci : kaple je dlouhodobě neudržovaná a chátrá

 

způsob užívání věci : /

 

vlastníci : vlastníkem objektu je Občanské sdružení za záchranu kapličky v Prackově

 

vztahy opravňující k nakládání s věcí : /

 

zdůvodnění návrhu : objekt je nejvýznamnější pamětihodností osady Prackov 

návrh podal : Občanské sdružení za záchranu kapličky v Prackově

 

přílohy : /