www.PRACKOV.com

POMOZTE ZACHRÁNIT KAPLIČKU na Prackově!
přidal: Miloš (28. 3. 2010)
Vážení spoluobčané "republiky Podkozákovské"!

Chodíme kolem ní, jezdíme okolo, víme o ní a sledujeme s lítostí, jak chátrá.
Jedná se o kapličku na Prackově, postavenou v r. 1919 (podle vesecké kroniky) panem Trakalem z Prackova z radosti nad ukončením 1. světové války.
Společnými silami to však zvládneme a kapličku zachráníme!
Máte-li zájem pomoci, kliknutím na "více informací" se dozvíte vše potřebné - včetně možnosti stažení vyzývacího dopisu a přihlášky do "OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NA ZÁCHRANU KAPLIČKY NA PRACKOVĚ"
15. května 2010 se koná u Zdeňka Kováře v rekreačním zařízení ve Vescí - Podhájí I. valná hromada všech přihlášených členů. Začátek cca v 15:30


 

Kompletní informace:

 

Vážení spoluobčané "republiky Podkozákovské"

Chodíme kolem ní, jezdíme okolo, víme o ní a sledujeme s lítostí, jak chátrá.

Jedná se o kapličku na Prackově, postavenou v r. 1919 (podle vesecké kroniky) panem Trakalem z Prackova z radosti nad ukončením 1. světové války. Kaplička se nyní nachází na stavební parcele číslo 298 o výměře 22 m2.

Momentálně je v soukromém vlastnictví p. Miroslava  Židů z Rovenska pod Troskami. Jeho předkové ji celá léta dle svých možností opravovali, ale nyní, kdy už by její oprava potřebovala větší finanční injekci, pokladnička jaksi vyschla. Pochopitelně by rodina kapličku ráda uchránila od devastace, která jí hrozí. Pan Miroslav Židů je ochoten převést tento majetek za symbolickou 1 Kč na OBČANSKĚ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU KAPLIČKY NA PRACKOVĚ, které by se postaralo o její opravu a obnovu jak vně, tak uvnitř.

Naše představa je tuto kapličku nechat zapsat do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jako majetek občanského sdružení, a poté požádat památkový odbor krajského úřadu v Liberci o dotaci na její obnovu z fondů EU. V případě, že by o tuto dotaci žádal soukromý občan, bývá dotace obvykle poskytnuta do výše 75 % předpokládaných nákladů, zatímco občanské sdružení jako nezisková organizace může získat dotaci až do 100% celkové výše nákladů na obnovu či opravu kulturní památky, zapsané v seznamu.

Máte-li zájem pomoci např. se stanovením rozpočtu na nezbytné opravy, případně jejich realizací (firmou), či jiným druhem činnosti spojeným se vznikem a dalším administrativním provozem sdružení, stačí se domluvit telefonicky, písemně nebo osobně na níže uvedené adrese. Totéž platí, chcete-li jakkoliv pomoci při úpravě okolí kapličky, nebo máte-li jiný nápad, jak aktivně přispět prospěšné věci.

Chcete-li se stát členem Občanského sdružení za záchranu kapličky na Prackově, vyplňte přiloženou přihlášku a doručte osobně nebo poštou spolu s případnými připomínkami k návrhu stanov, které budou přípravným výborem posouzeny a eventuelně zakomponovány do definitivní podoby.

Tento dopis spolu s přihláškou a návrhem stanov zasíláme všem majitelům objektů dle čp. na Prackově, znáte-li někoho, kdo zde dříve bydlel nebo s Prackovem sympatizuje, sdělte nám jeho adresu nebo jej vyzvěte, ať se na nás obrátí, zašleme mu také exemplář k vyplnění (např. rodáci, kteří zde již nebydlí, ale rádi by se zúčastnili případných společných akcí kolem kapličky).

Alena Radoušová
Prackov 24, Mírová pod Kozákovem, Turnov,  511 01, telefon: 602 453 555

Miroslav Židů
Klokočí 43, Turnov, 511 01, telefon: 602 189 313

Miloš Haken
Prackov 13, Mírová pod Kozákovem, Turnov, 511 01, telefon: 737 549 270

Dokumenty ke stažení (stačí kliknout na tyto odkazy):
 
PŘIHLÁŠKA     DOPIS     STANOVY

Prosíme ty, kdož se rozhodnou nám se záchranou kapličky pomoci, aby přihlášky doručili do 30. dubna 2010.

Děkujeme!