www.PRACKOV.com

Výzva k záchraně OJKT
přidal: Miloš (12. 12. 2009)

Vážení přátelé, Výzva k záchraně OJKT. Oslovte své přátele a známé. Ještě není pozdě.

Znáte časopis oblastní vlastivědy „Od Ještěda k Troskám“ ?
Je to čtvrtletník navazující od r.1994 na periodikum stejného názvu z 1.čsl.republiky. Stejně jako tehdy, všestranně seznamuje čtenáře s bohatými zajímavostmi a krásami širší krajiny Českého ráje a Podještědí. Historie, osobnosti, příroda, umění, život vesniček i měst, turismus, poznání a zachování místních neopakovatelných hodnot - to jsou témata objevovaná a popularizovaná dlouhodobě spolupracující skupinou dopisovatelů. Vydavatelem je Občanské sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“ se sídlem v Turnově.


Nyní tomuto pěknému a ojedinělému časopisu hrozí zánik. Chybí pracovníci i prostředky na zajištění jeho vydávání a výroby. Proto se obracíme na všechny spoluobčany s prosbou o jeho záchranu.
Voláme všechny učitele dějepisu, přírodopisu, vlastivědy, občanské nauky. Voláme obecní a městské kronikáře. Voláme historiky, badatele, přírodovědce, národopisce. Voláme všechny lidi, nadšence a zástupce firem mající vztah ke svému kraji. Přijďte na valnou hromadu občanského sdružení v sobotu 28.listopadu 2009 od 8.hodiny do společenského sálu hasičské zbrojnice v Turnově - Daliměřicích. Nebo se přihlaste na telefonu 481 322 466 (redaktor Jenšovský) či na ojkt@centrum.cz a pomozte uchovat dobrou věc.


Za výbor o.s. : Jiří Brož