www.PRACKOV.com

Koberovské šlápoty - XXX. ročník
přidal: Miloš (19. 4. 2006)
22. 4. 2006
Dne 22. 4. 2006 se koná 30. ročník turistického pochodu Koberovské šlápotyprezence od 8,00–10,00 hod. v KD Koberovy. Trasy 10,13 a 15 km vedou přes Kozákov. Startovné – děti 5,– Kč , dospělí 10,– Kč. Občerstvení zajištěno. Upozornění: Každý účastník jde na vlastní nebezpečí, podmínka účasti mládeže do 15 let je doprovod odpovědné osoby (vedoucí oddílu, rodiče). Prosíme o dodržování pravidel silničního provozu a návštěvního řádu CHKO Český ráj. Neodhazujte odpadky, neničte značení. Více informací o obci KOBEROVY naleznete na www.koberovy.cz