www.PRACKOV.com

Country veselice
přidal: Miloš (2. 1. 2006)
7. 1. 2006
Country veselice pořádaná ve prospěch dětí Speciálních škol v Turnově - získaná částka bude použita pro vybudování naučné stezky na školní zahradě.

Místo konání: Vesec - sokolovna
Dne: 7. 1. 2006 ve 20:00

Hraje: skupina Dostavník

Program:

vstupné: dobrovolné