Historie

počet článků na stránku
zobrazit vše
(Miloš, přidáno 30. 9. 2010)

Žádost o zapsání kulturní památky


foto

Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově si vás dovoluje informovat, že jsme podali žádost o grant (stále však budeme zkoušet všechny další možnosti získání finančních prostředků na financování úpravy okolí kapličky, opravy památníku padlých a rekonstrukci kaple samotné). Dále máme tu novinku, že Darovací smlouvy mezi panem Miroslavem Židů a Občanským sdružením za záchranu kapličky na Prackově byly podepsány a vloženy na katastrální úřad s návrhem na vklad vlastnického práva ve prospěch občanského sdružení. Zároveň přikládáme znění Návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. 

obec : Mírová pod Kozákovem

část obce : osada Prackov
okres : Semily
kraj : Liberecký
číslo popisné : /
číslo evidenční : /
ulice, číslo orientační : /
katastrální území : Prackov
parcelní čísla : 298

název věci : kaple Panny Marie

 

popis věci - exteriér: objekt je řešen jako zděná, jednolodní (orientovaná) stavba, založená na obdélném půdorysu, zakončeném na východní straně zúženým pravoúhle uzavřeným závěrem a na straně západní doplněném nízkou hranolovou zvonicí. Zvonice je zastřešena jehlancovou střechou, loď pak střechou sedlovou s valbovým zakončením.

Střecha zvonice je kryta svitkovým pozinkovým plechem (její vrchol je zakončen korouhví s plechovou vlajkou a křížem). Střecha nad lodí a závěrem je kryta jednoduše skládanými azbestocementovými šablonami šedé barvy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu.

Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z plných pálených cihel. Stěnový sokl je z vnější strany opatřen přizdívkou z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné-hladké, v plochách opatřené jednoduchou architektonickou výzdobou (lisénové rámy, nadokenní šambrány s omítkovými klenáky). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku, s vrchním obloukovým zakončením. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduše zasklená okna. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé kazetové dveře.

popis věci - interiér: prostor kaple je svrchu uzavřen plochým rákosovým stropem s vysokými šikmými fabiony a středním zrcadlem. Vnitřní omítky jsou zde provedeny jako vápenné-hladké, v plochách opatřené bohatou výmalbou, jejíž autorem je železnobrodský malíř Jáchym (?) Žídek. Podlaha je kryta řádkovou cementovou dlažbou.

 

datace včetně vývojových etap : kaple byla vystavěna v roce 1919 z nákladu Františka Trakala, výměnkáře v Prackově č.p.4. Autorem stavebních plánů, vyhotovených v září 1918 je stavitel František Ježek ze Železného Brodu.

 

rozměry (pro movité památky) : /

 

současný stav věci : kaple je dlouhodobě neudržovaná a chátrá

 

způsob užívání věci : /

 

vlastníci : vlastníkem objektu je Občanské sdružení za záchranu kapličky v Prackově

 

vztahy opravňující k nakládání s věcí : /

 

zdůvodnění návrhu : objekt je nejvýznamnější pamětihodností osady Prackov 

návrh podal : Občanské sdružení za záchranu kapličky v Prackově

 

přílohy : /


(Miloš, přidáno 29. 9. 2009)

Kniha "Za tajemstvími kraje pod Kozákovem"


region.turnovsko.com/
Vážení příznivci historie našeho kouzelného kraje! Pravděpodobně v polovině října 2009 vyjde v nakladatelství Presstar s.r.o.  v Modřišicích publikace Ladislava Šourka nazvaná „Za tajemsvími kraje pod Kozákovem“. Knížka vznikla přepracováním a doplněním serie článků „Za tajemstvími mlýnů a rybníků na Libuňce a na Stebence“, která kdysi vyšla ve sborníku Od Ještěda k Troskám v Turnově. Tato starší práce je upravená a doplněná o řadu nových věcí ...   

(Miloš, přidáno 19. 5. 2008)

Tip na archivní mapy


archivnimapy.cuzk.cz
Kdekdo z vás už jistě zná server Českého úřadu zeměmřického a katastrálního... Málo z vás však možná ví, že na jejich poddoméně archivnimapy.cuzk.cz se nachání historické mapy stabilního katastru, tzv. Císařské otisky. Chvilku Vám možná bude trvat, než se zorientujete, ale rozhodně to stojí za to. Prackov se změnil poměrně hodně, ale když si najdete nějaký ten záchytný bod, máte vyhráno :) Mapy jsou z let 1842 - 1843. Konkrétně co se Prackova týká, naleznete tam ještě staré "Vodskalsko" - již neexistující statek, domek u skal a jiné... Prackovská chaloupka, kam chodíme slavit :)) tam však není - ani její předchůdkyně, která stála asi o sto metrů níž - ta co v ní "žijeme oslavami" teď, je z roku 1910 (za dva roky slaví stovku!!!) a ta starší byla s velkou pravděpodobností z roku 1855 - dle dochovaného pískovcového kamene, nalezeného v základech. Pokud byste pro srovnání chtěli něco z mezidobí, lze doporučit mapy z roku cca 1914, které jsou v Archivu v Semilech, stejně, jako tyto starší kousky. Pokud si pak vytisknete nejnovější mapu z cuzk.cz v měřítku 1:2880, potom v archivu ofotíte tu z roku 1914 a nakonec i tu z roku 1842 a dáte na sebe, krásně uvidíte změny, které se tu děly :) Hodně zábavy z inspirace přeje prackov.com :)

(Miloš, přidáno 19. 5. 2008)

Hledání uhlí v našich krajích


foto
Od pana Ladislava Šourka, velmi dobře známého historika nám na Prackov.com přibylo také něco o historii hledání uhlí v našich krajích. Jedná se o článek Josefa Soukupa st. Samozřejmě tam najdete zmínky o Prackovu, Havírně a dalších. Článek je oscanovaný a 5 souborů GIF je zabaleno do souboru ZIP. Ten je volně ke stažení po rozkliknutí "více informací". Pokud se najde dobrá duše, která to přepíše, může :) Zatím to takhle zůstává v gifech.

(Miloš, přidáno 22. 2. 2006)

Náš kraj dle Adresáře V. Kudrnáče z roku 1903

22. 2. 2006

foto

V. Kurdnáč, ADRESÁŘ POLIT. OKRESU TURNOVSKÉHO. České menšiny: Hodkovice – Jablonec n. N. – Liberec. 1904 - ADRESÁŘ a popis politického okresu TURNOVSKÉHO. OKRESY A MĚSTA: Turnov – Český Dub. ČESKÉ MENŠINY: Hodkovice – Jablonec n. N. – Liberec, Český Šumburk – Tannwald. SESTAVIL A VYDAL VÁCLAV KUDRNÁČ. V TURNOVĚ 1903. NÁKLADEM VÁCLAVA KUDRNÁČE. TISKEM JANA JIRÁNKA...


počet článků na stránku
zobrazit vše
• Copyright © 2003-2011 Prackov | Partneři: Rejnok IT počítače Turnov | Tvorba internetových stránek, bitmapové a vektorové grafiky | Matrace | Veterinární léky - internetový obchod | První Turnovská realitní kancelář | Jawa 500 OHC Český ráj | Ubytování Chata na Červenici | Ubytování v Českém ráji - Sedmihorky | Veterinární klinika Turnov | Obec Všeň | Společenské šaty na míru